KURSY PROGRAMOWANIA ONLINE

Kursy wakacyjne Summer Camps Python: Fundamentals Python: Advanced Django Web Development

Nie musisz wychodzić z domu, by nauczyć się programować!


Python jest obecnie jednym z najpopularniejszych języków programowania,
który umożliwia tworzenie oprogramowania oraz analizę danych.

Formularz rejestracyjny


  1. Administratorem danych osobowych („Dane”) uczestników spotkania rekrutacyjnego CodeLabEdu jest CodeLab s.c. z siedzibą w Zielonej Górze (kod: 65-101), przy ulicy Sulechowskiej 4a lokal 707/5.
  2. Podanie Danych w toku rejestracji jest warunkiem rejestracji uczestnika na spotkanie organizacyjne. Odmowa podania Danych uniemożliwia zarejestrowanie uczestnika na spotkanie rekrutacyjne.
  3. Dane nie będą przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  4. Dane nie będą profilowane ani automatyzowane.
  5. Dane będą przetwarzane wyłącznie w procesie rejestracji indywidualnej, organizacji, przeprowadzenia spotkania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).; - Organizator może przetwarzać dane osobowe Uczestnika również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  6. Skargę dotyczącą przetwarzania Danych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Osobie, której Dane dotyczą przysługuje prawo sprostowania Danych, dostępu do Danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania Danych. Żądanie, o którym mowa winno zostać przesłane na adres CodeLab s.c.
  8. Osobie, której Dane dotyczą przysługuje prawo do złożenia do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody. Żądanie, o którym mowa winno zostać przesłane na adres CodeLab s.c.

Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i informacji podanych w formularzu rejestracyjnym uczestnictwa w spotkaniu rekrutacyjnym CodeLabEdu organizowanym przez CodeLab s.c. z siedzibą w Zielonej Górze (kod: 65-101), przy ulicy Sulechowskiej 4a lokal 707/5, w celu przeprowadzenia spotkania, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Kim jesteśmy?


CodeLab to zgrany zespół. Znamy się od lat, tworzymy rodzinną atmosferę,
potrafimy komunikować się z ludźmi oraz maszynami.

Jak pracujemy?

Otwarte oprogramowanie stanowi podstawę naszych rozwiązań. Nasze IDE to Linux. Programujemy w Pythonie, kod budujemy w Emacsie i Vimie. Grafikę przetwarzamy w Inkscape. Pliki synchronizujemy za pomocą NextClouda, kod wersjonujemu w GitLabie, logujemy zdarzenia w Sentry, komunikujemy się w Mattermost. To tylko kilka przykładów z naszego środowiska.

Co robimy?

W skrócie - tworzymy systemy przetwarzające dane, aplikacje pracujące w przeglądarkach internetowych oraz portale WWW. Zbudowane przez nas algorytmy przetworzyły już ponad miliard złotych. Bazy danych, które zaprojektowaliśmy rejestrują miliony ważnych informacji dla dziesiątek tysięcy użytkowników. Więcej na temat naszej pracy dowiesz się na codelab.pl

Nasi trenerzy


sebastian-zurek
dr Sebastian Żurek

Doświadczony dydaktyk i trener (przeprowadził łącznie ok. 4 tys. godz. zajęć akademickich, kursów i szkoleń). Konsultant programów dydaktycznych oraz autor sylabusów przedmiotowych realizowanych w Instytucie Fizyki UZ w zakresie kształcenia związanego z integracją wiedzy dziedzinowej (fizyka, matematyka, elektronika) oraz technik komputerowych i nowoczesnych technologii mających zastosowanie w gospodarce i przemyśle. Jako założyciel i CEO firmy CodeLab – od kilkunastu zarządza architekturą systemów przetwarzających informacje w procesach administracyjnych, przemysłowych oraz badaniach biomedycznych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie gospodarczego (komercyjnego) integrowania wiedzy i metody naukowej. Koordynator kilkunastoosobowej grupy programistów i kierownik kilkudziesięciu projektów wykorzystywanych obecnie przez dziesiątki tysięcy odbiorców. Promotor kilkunastu prac dyplomowych. Wolontariusz od wielu lat współprowadzący z kolegami i różnymi zielonogórskimi instytucjami kursy programowania dla dzieci i młodzieży. Wieczorami uczy dwójkę swoich własnych dzieci hackowania w linuxowym shellu.


marcin-kosmider
dr Marcin Kośmider

Fizyk komputerowy (analiza danych biomedycznych, nanotechnologie), programista (sieciowe bazodanowe systemy analityczne), z zamiłowania popularyzator programowania jako pasji i hobby. Pomysłodawca, współorganizator, kierownik i trener wielu darmowych warsztatów programowania m.in.: Otwartych Warsztatów Komputerowych, warsztatów w Instytucie Fizyki UZ, warsztatów w III LO, warsztatów w projekcie unijnym Ścieżki Kopernika. W 2016, wspólnie z dr Sebastianem Żurkiem stworzył projekt CodelabEDU - akademia programistów. Programowaniem zajmuje się przez większość swojego życia, a swoje początki rozpoczynał na 8-bitowym Atari 65XE zaczynając w BASIC, a kończąc na assemblerze 6502. Aktualnie pracownik Instytutu Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie oprócz prowadzenia zajęć z szeroko pojętych technik komputerowych, prowadzi badania naukowe i tworzy zaawansowane oprogramowanie związane z przetwarzaniem i analizą biomedycznych szeregów czasowych. Oprócz pracy badawczej od wielu lat zajmuje się konstrukcją i implementacją złożonych komercyjnych systemów bazodanowo - analitycznych związanych z procesami rekrutacyjnymi, systemami finansowymi oraz narzędziami do zarządzania edukacją wyższą.


tomasz-joachimiak
Tomasz Joachimiak

Astrofizyk komputerowy z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu i implementacji komercyjnych systemów informatycznych, wykorzystywanych m. in. w biomedycznych badaniach klinicznych dla hipertensjolgii, diabetologii, histopatologii, endokrynologii ginekologicznej, kardiologii, neurologii oraz gastroenterologii. Architekt kompleksowego systemu wspierającego kliniki IVF oraz systemy wymiany informacji medycznej pomiędzy różnymi instytucjami służby zdrowia. Projektant i programista rozproszonych sieciowych narzędzi administracyjnych do zarządzania kształceniem w uczelniach wyższych a także architekt systemów integrujących wymianę danych pomiędzy różnymi instytucjami państwa oraz w infrastrukturach wojskowych.


mateusz-wisniewicz
dr Mateusz Wiśniewicz

W roku 2018 uzyskał stopień doktora Astronomii na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego z dziedziny astrofizyki. Podczas swojej pracy naukowej odbył staże w takich jednostkach jak Obserwatorium Paryskie w Meudon oraz Centrum Astronomiczne Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Autor wielu prac naukowych w czasopismach z listy filadelfijskiej. Doświadczony dydaktyk, który przeprowadził wiele godzin zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz w Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze. Programista języka Python z wieloletnim doświadczeniem. Poza pracą interesuje się nauką, programowaniem, produkcją muzyki oraz kulturystyką.


michal-zejmo
dr Michał Żejmo

Adiunkt na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dydaktyk i popularyzator nauki, szczególnie tej związanej z odkrywaniem kosmosu. Uczestnik wielu projektów badawczych związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i analizą danych, w ramach których zdobył doświadczenie w pracy z szeregami czasowymi, obrazami cyfrowymi, danymi masowymi oraz uczeniem maszynowym z takich dziedzin jak astronomia, medycyna czy systemy informacji geograficznej. Zapaleniec wplatania automatyki i analizy danych w życie codzienne - telemetria motocykla czy automatyczny przydomowy kurnik to tylko niektóre z jego projektów realizowanych "po godzinach".

Galeria